Słowianie byli ludem mocno związanym z Naturą i jej cyklicznością. Owocem tej szczególnej relacji jest nasz kalendarz obrzędowy, który w swoim przebiegu jest tożsamy z rytuałami obchodzonymi w całej Starej Europie. Dzieje się tak dlatego, że obcujemy z prastarym mitem człowieka – rolnika, który zasiewa swoje ziarna, dogląda ki